"Eksponat miesiąca"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Eksponat miesiąca”

W związku z przypadającą w 2020 roku 480 rocznicą nadania praw miejskich Grajewu postanowiliśmy zainicjować w Grajewskiej Izbie Historycznej projekt „Eksponat miesiąca”. W jego ramach będziemy prezentować najciekawsze naszym zdaniem eksponaty, będące w posiadaniu GIH. Poza informacjami w przestrzeni wirtualnej ich oryginały przez cały dany miesiąc będzie można zobaczyć, w specjalnie w tym celu przygotowanej, gablocie w sali ekspozycyjnej GIH. Będą to przedmioty zarówno bezpośrednio powiązane z przeszłością naszego miasta, ale też takie, które dotyczą jej tylko pośrednio. Poprzez te eksponaty, które nie zawsze zwiedzający GIH mogą oglądać na co dzień, chcemy uświadomić, że często pojedyncza rzecz może być punktem wyjścia do podróży w czasie... i odkrywania tego, co nieznane i zapomniane...

Serdecznie zapraszamy.

 

Artykuły

Eksponat miesiąca - Maj 2022 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Maj 2022 r.

„Gazeta Grajewska” nr 13 z 16–22 XI 1954 r.

Grajewska Izba Historyczna jako eksponat miesiąca maja proponuje jeden z egzemplarzy „Gazety Grajewskiej”. Gazeta składa się z 4 stron o wysokości 280 mm i szerokości 210 mm każda. Całość została wykonana z papieru gazetowego. Wspomniany powyżej periodyk jest datowany ma numer 13 i jest datowany na 16–22 listopada 1954 r. i jest najstarszym numerem „Gazety Grajewskiej” znajdującym się w naszych zasobach. Eksponat został przekazany do naszych zbiorów w 2011 roku przez pana Apoloniusza Ciołkiewicza.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Maj 2022 r.

Eksponat miesiąca - Kwiecień 2022 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Kwiecień 2022 r.

Żeliwna tablica z grobu Piotra Arendta z 1888 r.

Grajewska Izba Historyczna jako eksponat miesiące kwietnia proponuje tablicę z grobu Piotra Arendta z 1888 r.

Tablica była pierwotnie częścią krzyża nagrobnego, po którym zostały jedynie wygięte ozdobnie fragmenty połączone bezpośrednio z tablicą. Eksponat został wykonany w całości
z żeliwa metodą odlewu i ma następujące wymiary 385 mm wysokości oraz 290 mm szerokości. Natomiast sama tablica ma 230 mm wysokości oraz 290 długości. Tablica ma kształt zbliżony do prostokątnego. W połowie wszystkich krawędzi znajdują się wcięcia, co powoduje, ze narożniki maja formę częściowo wystających poza jego obręb kwadratów. Wzdłuż wszystkich krawędzi tablicy biegnie wypukły dwustopniowy rant, zaś w każdym
z czterech narożników tablicy widoczne są ozdoby w kształcie rozetek o śr. 30 mm.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Kwiecień 2022 r.

Eksponat miesiąca - Marzec 2022 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Marzec 2022 r.

„Galinder Volkskalender - 1944 r.” (Grajewski Kalendarz Ludowy)

 Grajewska Izba Historyczna jako eksponat miesiąca marca prezentuje „Galinder Volkskalender - 1944 r.” (Grajewski Kalendarz Ludowy). W zbiorach GIH znajdują się jego dwa egzemplarze. Ten prezentowany został przekazany do naszych zbiorów przez Panią Henrykę Ostalską w 2006 r. Ogólny stan zachowania eksponatu jest dobry, głównie okładka jest lekko przybrudzona, zaś grzbiet uległ drobnemu przetarciu.

 

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Marzec 2022 r.

Eksponat miesiąca - Luty 2022 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Luty 2022 r.

XIX-wieczna pieczęć grajewskiego zegarmistrza L. Tetennauma

Grajewska Izba Historyczna jako eksponat miesiąca lutego proponuje pochodzącą z XIX wieku pieczęć grajewskiego zegarmistrza L. Tetennauma, która została zakupiona do zbiorów GIH w 2011 r.

Podstawa pieczęci ma wymiary 72 x 35 mm oraz grubość 10 mm, i jest z góry zakończona centralnie położonym pionowym uchwytem wys. 30 mm o kształcie zbliżonym do trójkątnego o zaokrąglonym wierzchołku i znajdującym się w nim niewielkim otworkiem.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Luty 2022 r.

Eksponat miesiąca - Styczeń 2022

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Styczeń 2022

Dowód Osobisty z okresu II RP

 

Grajewska Izba Historyczna jako eksponat miesiąca stycznia proponuje dowód osobisty z okresu II Rzeczpospolitej. Eksponat do naszych zbiorów przekazała w lutym 2020 r. pani Bernarda Chełmińska, córka posiadacza tego dokumentu.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Styczeń 2022

Eksponat Miesiąca - Grudzień 2021 r.

Przejdź do - Eksponat Miesiąca - Grudzień 2021 r.

Znaczek reklamowy firmy Café HAG z herbem Grajewa z 1930 r.

Jako eksponat miesiąca grudnia Grajewska Izba Historyczna prezentuje znaczek reklamowy firmy Café HAG, na którym jest umieszczony herb Grajewa.

Czytaj więcej o: Eksponat Miesiąca - Grudzień 2021 r.

Eksponat miesiąca - Listopad 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Listopad 2021 r.

Krzyż Rozbrojenie – Wypędzenie  Niemców – Warszawa 11 XI 1918

Listopad jest miesiącem, w którym uroczyście obchodzimy między innymi Święto Niepodległości, będące pamiątką wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. Warto pamiętać, że jednym z elementów wydarzeń związanych z procesem odzyskiwania niepodległości była akcja oddolnego rozbrajania żołnierzy niemieckich, okupujących obszar Królestwa Polskiego przez członków Polskiej Organizacji Wojskowej.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Listopad 2021 r.

Eksponat miesiąca - Październik 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Październik 2021 r.

Skrzynka pocztowa z okresu II RP

Jako eksponat października Grajewska Izba Historyczna przedstawia skrzynkę pocztową z okresu II Rzeczypospolitej. Została wyprodukowana w latach trzydziestych XX wieku prawdopodobnie w fabryce Konrada Jarnuszkiewicza w Warszawie.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Październik 2021 r.

Eksponat miesiąca – Wrzesień 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Wrzesień 2021 r.

W tym miesiącu jako eksponat miesiąca wybraliśmy kroniki Szkoły Powszechnej Kurejewce z okresu II RP. Kurejewka to historyczna wioska, położona w okresie II RP na zachód od Grajewa niedaleko granicy z Prusami.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Wrzesień 2021 r.

Eksponat miesiąca – Sierpień 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Sierpień 2021 r.

Legitymacja członkowska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej

na nazwisko Leona Gajdowskiego

 

Wśród licznych zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej wymienić można znaleźć eksponaty, która związane są z postacią Leona Gajdowskiego. Największą część stanowią dokumenty i materiały archiwalne. Obejmują one całokształt jego życia i działalności. Z dokumentów i materiałów źródłowych możemy dowiedzieć się szczególnie dużo na temat jego edukacji w grajewskim Gimnazjum, aktywności w Związku Harcerstwa Polskiego (kontynuowanej po 1945 r.) oraz jego związków z rodzinnym Grajewem.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Sierpień 2021 r.