Grajewska Izba Historyczna

"Eksponat miesiąca"

„Eksponat miesiąca”

W związku z przypadającą w 2020 roku 480 rocznicą nadania praw miejskich Grajewu postanowiliśmy zainicjować w Grajewskiej Izbie Historycznej projekt „Eksponat miesiąca”. W jego ramach będziemy prezentować najciekawsze naszym zdaniem eksponaty, będące w posiadaniu GIH. Poza informacjami w przestrzeni wirtualnej ich oryginały przez cały dany miesiąc będzie można zobaczyć, w specjalnie w tym celu przygotowanej, gablocie w sali ekspozycyjnej GIH. Będą to przedmioty zarówno bezpośrednio powiązane z przeszłością naszego miasta, ale też takie, które dotyczą jej tylko pośrednio. Poprzez te eksponaty, które nie zawsze zwiedzający GIH mogą oglądać na co dzień, chcemy uświadomić, że często pojedyncza rzecz może być punktem wyjścia do podróży w czasie... i odkrywania tego, co nieznane i zapomniane...

Serdecznie zapraszamy.

 

Artykuły

Eksponat miesiąca - Październik 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Październik 2021 r.

Skrzynka pocztowa z okresu II RP

Jako eksponat października Grajewska Izba Historyczna przedstawia skrzynkę pocztową z okresu II Rzeczypospolitej. Została wyprodukowana w latach trzydziestych XX wieku prawdopodobnie w fabryce Konrada Jarnuszkiewicza w Warszawie.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Październik 2021 r.

Eksponat miesiąca – Wrzesień 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Wrzesień 2021 r.

W tym miesiącu jako eksponat miesiąca wybraliśmy kroniki Szkoły Powszechnej Kurejewce z okresu II RP. Kurejewka to historyczna wioska, położona w okresie II RP na zachód od Grajewa niedaleko granicy z Prusami.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Wrzesień 2021 r.

Eksponat miesiąca – Sierpień 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Sierpień 2021 r.

Legitymacja członkowska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej

na nazwisko Leona Gajdowskiego

 

Wśród licznych zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej wymienić można znaleźć eksponaty, która związane są z postacią Leona Gajdowskiego. Największą część stanowią dokumenty i materiały archiwalne. Obejmują one całokształt jego życia i działalności. Z dokumentów i materiałów źródłowych możemy dowiedzieć się szczególnie dużo na temat jego edukacji w grajewskim Gimnazjum, aktywności w Związku Harcerstwa Polskiego (kontynuowanej po 1945 r.) oraz jego związków z rodzinnym Grajewem.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Sierpień 2021 r.

Eksponat miesiąca – Lipiec 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Lipiec 2021 r.

Wieczko „Mydełko do zębów W. Adamczewski i S-ka”

Jako eksponat miesiąca lipca Grajewska Izba Historyczna proponuje wieczko od „Mydełka do zębów W. Adamczewski i S-ka”. Pochodzi ona z okresu międzywojennego i co ciekawe wówczas proszki i mydełka do zębów były bardziej popularne od znanej nam dziś powszechnie pasty do zębów.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Lipiec 2021 r.

Eksponat miesiąca – Czerwiec 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Czerwiec 2021 r.

Szeląg lenny pruski Jerzy Wilhelm (1629 r.)

Jako eksponat miesiąca na czerwiec Grajewska Izba Historyczna proponuje szeląg lenny pruski – Jerzego Wilhelma z 1629 r.

Eksponat ten ma kształt zbliżony do okrągłego. Krawędzie monety są nieregularne. Została ona wykonana ze srebra, ma średnicę 16,5 milimetra i waży 0,66 grama.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Czerwiec 2021 r.

Eksponat miesiąca – Maj 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Maj 2021 r.
Tabliczka propagandowa LOPP
 
Jako eksponat miesiąca w maju Grajewska Izba Historyczna prezentuje jeden z kilkunastu eksponatów, będących w zbiorach GIH, które są powiązane z działającą w okresie II RP organizacją społeczną „Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej” (LOPP). Tym eksponatem jest tabliczka propagandowa LOPP.
Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Maj 2021 r.

Eksponat miesiąca - Kwiecień 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Kwiecień 2021 r.

Dyplom nadania Srebrnego Krzyża Zasługi z 19 marca 1937 r.

Kwiecień jest miesiącem, w którym rokrocznie wspominamy ofiary tzw. Zbrodni Katyńskiej, w której to funkcjonariusze NKWD zamordowali ok. 22 000 polskich obywateli, głownie oficerów Wojska Polskiego. Wśród ofiar było co najmniej kilkadziesiąt osób powiązanych w różny sposób z Grajewem. Jedną z nich był mjr wet. Aleksander Szczęścikiewicz, który pełnił służbę w szeregach 9 pułku strzelców konnych.

 

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Kwiecień 2021 r.

Eksponat miesiąca - Marzec 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Marzec 2021 r.

Dekiel Polskiej Korporacji Akademickiej "Nationalitas" po studencie SGGW - Czesławie Złotkowskim z Grajewa

Jako eksponat marca prezentujemy dekiel (czapkę członkowską) Polskiej Korporacji Akademickiej „Nationalitas” po pochodzącym z Grajewa studencie SGGW – Czesławie Złotkowskim.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Marzec 2021 r.

Eksponat miesiąca – Luty 2021 r.

Przejdź do - Eksponat miesiąca – Luty 2021 r.

Mundur Armii Krajowej

 Dnia 14 lutego obchodzimy rocznicę utworzenia Armii Krajowej. W związku z tym jako eksponat miesiąca proponujemy mundur Kajetana Barszczewskiego. Był on jednym z uczestników ruchu oporu podczas okupacji, zarówno sowieckiej, jak i niemieckiej na terenie ówczesnego powiatu szczuczyńskiego.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca – Luty 2021 r.

Eksponat miesiąca - Styczeń 2021

Przejdź do - Eksponat miesiąca - Styczeń 2021

Krzyż Oświęcimski

Od 2005r. 27 stycznia obchodzi się Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W związku z tym jako eksponat miesiąca Grajewska Izba Historyczna przedstawia Krzyż Oświęcimski, znajdujący się w tutejszych zbiorach. Do odznaczenia dołączono legitymację nadania.

Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - Styczeń 2021