Informacje dla niesłyszących

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Grajewskie Centrum Kultury zapewnia wszystkim zainteresowanym następujące formy kontaktu z naszą instytucją w godzinach jej urzędowania:

  1. Napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Grajewskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo
  2. Wysłanie e-mail na adres: sekretariat@gckgrajewo.pl
  3. Kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer: 86 272 129 91
  4. W kontakcie z naszą instytucją osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza PJM (polski język migowy) , SJM (system językowo migowy) , SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Usługa jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Grajewskiego Centrum Kultury co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych) zaznaczając wybraną metodę komunikowania się.

Kilka słów o działalności naszej instytucji w języku migowym znajdziecie Państwo w filmiku poniżej :

Informacje o działalności Grajewskiego Centrum Kultury w języku migowym – YouTube

 

  Kilka słów o działalności instytucji:

Grajewskie Centrum Kultury to instytucja kultury Miasta Grajewo. Prowadzimy wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury oraz kulturalno-historycznego dziedzictwa miasta i regionu.

Nasza działalność w siedzibie głównej skupia się na prowadzeniu różnorodnych zajęć artystycznych, , prowadzeniu kina, czy organizacji wydarzeń kulturalnych wewnątrz obiektu jak i w plenerze.

Naszymi oddziałami są:

Grajewska Izba Historyczna to lokalne muzeum, które realizuje swoje cele poprzez organizację wystaw stałych, czasowych, prowadzenie badań naukowych, organizację prelekcji i konferencji oraz współorganizację uroczystości rocznicowych i patriotycznych.

Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka to jedyna tego typu placówka w Polsce, która stała się ciekawą atrakcją turystyczną regionu. Jest to obiekt multimedialny i atrakcyjny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, w którym nie można się nudzić.

Aby więcej się o nas dowiedzieć, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.