Grajewskie spotkania z historią

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2024

W sobotę 24 lutego w Muzeum Historycznym w Grajewie (Grajewska Izba Historyczna) odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Grajewskie spotkania z historią”. Tym razem tematem przewodnim było grobownictwo wojenne okresu I wojny światowej.

Jako pierwsza wystąpiła dr Małgorzata Karczewska z referatem pt. „Cmentarnictwo I wojny światowej. Idea i realizacja na przykładzie Grajewa i okolic.” Zaprezentowała ona zebranym założenia, które legły u podstaw organizacji cmentarzy wojennych oraz ich faktyczną realizację w bezpośrednich okolicach Grajewa. Drugi z prelegentów dr Tomasz Dudziński w wykłądzie pt. „Grajewskie groby wojenne okresu I wojny światowej w ikonografii z epoki” zaprezentował kilkanaście zdjęć i kart pocztowych głównie ze zbiorów własnych i Pana Andrzeja Aleksandrowicza, ukazujących groby wojenne żołnierzy armii niemieckiej w obszarze miasta Grajewa. Oba wykłady korelowały ze sobą i się uzupełniały. Po wygłoszeniu referatów oboje prelegenci przy wsparciu dr. hab. Macieja Karczewskiego udzielili odpowiedzi na związane z poruszaną tematyką pytania zgromadzonych. Tradycyjnie już w naszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Dariusza Latarowskiego – Burmistrza Miasta Grajewo, Haliny Muryjas-Rząsy – Przewodniczącej Rady Miasta Grajewo oraz Waldemara Remfelda – Starosty Powiatu Grajewskiego. Tradycyjnie już była też przestrzeń do rozmów kuluarowych, czy zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych naszej placówki.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią

 • Powiększ zdjęcie Grajewskie spotkania z historią

  Grajewskie spotkania z historią