Spotkanie autorskie z Mieczysławem Bagińskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2024

W poniedziałek 15 kwietnia w naszych murach odbyło się spotkanie autorskie z Panem Mieczysławem Bagińskim połączone z promocją jego najnowszej publikacji "LUDZIE STĄD, czyli historia wokół nas". Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać autora i jego spojrzenia na lokalną historię w kontekście dwóch głównych bohaterów publikacji - Adama Łempickiego i Czesława Kamińskiego. Oczywiście nie zabrakło głosów z sali, a następnie licznych dyskusji kuluarowych i autorskich autografów.

   Mieczysław Bagiński - autor znany mi osobiście z wcześniejszych, cennych publikacji, latami gromadził wiedzę o ludziach ze swego sąsiedztwa. Zachował w pamięci obrazki z dzieciństwa, a w dorosłym życiu skrupulatnie gromadził opowieści, prowadził kwerendy.
   Okazuje się, że odnalazł także spadkobierców rodziny podpułkownika (od 1988 r.) Adama Łempickiego z Konieck i odwiedził rodzinę tułacza Czesława Kamińskiego, a u jego krewnych w Obrytkach pozyskał wspomnienia spisane przez syna pana Czesława w Republice Południowej Afryki. Wspomnienia osobliwe, mniej „uczone”, fascynujące. To, co zgromadził, poddał (były wojewoda łomżyński) weryfikacji, między innym w rozmowie z córką Łempickiego i z wnukiem Kamińskiego. Dobrym, wręcz koniecznym pomysłem są treści odautorskie. Dzięki takiej metodzie oryginalne teksy stały się bardziej wiarygodne, a losy dwóch Polaków tułaczy bardziej zrozumiałe. Pomaga w tym i bogata dokumentacja fotograficzna. Opowieść córki A. Łempickiego to materiał na scenariusz filmowy!
   Całość, mówiąc kolokwialnie, dobrze się to czyta, autentyzm zaś spotkań i wypowiedzi potwierdził burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, uczestnik wypraw do Warszawy i do Obrytk. Ta kreatywna obecność burmistrza pozwala wzmocnić nadzieję, że postacie obu bohaterów tomu zagoszczą również w przekazach lokalnych, a może i w topografii miasta oraz gminy. Życzę spełniania tych wizji, a autorowi kolejnych pomysłów i sukcesów w umacnianiu tożsamości stron rodzinnych.

prof. Adam Dobroński

 

   Kolejna publikacja w opracowaniu Mieczysława Bagińskiego pod troskliwą redakcją Antoniego Dudzińskiego to dość ciekawa pozycja, która wymyka się prostej klasyfikacji. Jest w niej interesujące i dość umiejętne połączenie wspomnień Adama Łempickiego i Czesława Kamińskiego, z informacjami pozyskanymi od ich rodzin oraz z treściwą częścią historyczno-popularno-naukową dotyczącą opisywanych w pierwszej części wydarzeń. Z jednej strony otrzymujemy zatem subiektywny, można powiedzieć widziany od środka, obraz niezwykle trudnych i tragicznych czasów II wojny światowej. Z drugiej zaś szersze tło, które umożliwia ich lepsze zrozumienie w kontekście wydarzeń o znaczeniu ponad regionalnym. To, co jest niezwykle istotne, to fakt, iż takie połączenie przenosi „wielką historię” tu i teraz do wymiaru regionalnego, do losów indywidualnych jednostek i ich najbliższych. Nabiera ona przez to cech lokalności i staje się nam bliższa, niejako nasza. Tytuł publikacji LUDZIE STĄD, czyli historia wokół nas w pełni zatem oddaje jej zawartość. Historia, która, choć czasem wydaje nam się daleka i nieobecna, była, jest i będzie wokół nas, a jej bohaterami byli, są i będą nasi znajomi i sąsiedzi – czyli LUDZIE STĄD.

dr Tomasz Dudziński

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie